Inne

  • Kompleksowa obsługa prawna.
  • Sporządzanie opinii prawnych w zakresie przedstawionego zagadnienia.
  • Udział w negocjacjach, rokowaniach.
  • Prowadzenie spraw w postępowaniu administracyjnym oraz sądowo administracyjnym.
  • Prowadzenie spraw administracyjnych oraz sądowo administracyjnych z zakresu prawa podatkowego, w tym sporządzanie odwołań od decyzji administracyjnych podatkowych oraz sporządzanie skarg do Sądów administracyjnych.
  • Prowadzenie spraw na przewlekłość postępowania, w tym sporządzanie skarg na przewlekłość.