Prawo Karne

  • Udzielanie porad prawnych z zakresu szeroko rozumianego prawa karnego, w tym karno skarbowego i prawa wykroczeń oraz w sprawach nieletnich.
  • Obrona we wszystkich stadiach postępowania karnego, karno-skarbowego i postępowania w sprawach o wykroczenia w sprawach nieletnich.
  • Obrona w postępowaniu wykonawczym w tym w sprawach o odroczenie wykonania kary, o warunkowe przedterminowe zwolnienie a także w sprawach o ułaskawienie
  • Reprezentowanie przed sądami powszechnymi interesów oskarżycieli prywatnych, posiłkowych oraz powodów cywilnych
  • Sporządzanie pism procesowych (również dla klienta bez reprezentacji) m.in. wniosków w tym wniosków dowodowych, odpowiedzi na akt oskarżenia, apelacji a także pism ustawowo obwarowanym przymusem adwokackim, tj. apelacji od wyroku Sądu Okręgowego, subsydiarnego aktu oskarżenia, kasacji.