Porada Pro Publico Bono

Kancelaria podejmuje się również udzielania bezpłatnych porad prawnych pro publico bono, dla osób znajdujących się w szczególnej sytuacji, uzasadniającej bezpłatne świadczenie pomocy prawnej.

Informacje o miejscu i terminach bezpłatnych porad można uzyskać telefonicznie lub za pośrednictwem wiadomości e-mail.