Prawo Rodzinne

 • Porady prawne z zakresu szeroko rozumianego prawa rodzinnego.
 • Reprezentacja przed sądami powszechnymi m.in. w sprawach:
  • o rozwód,
  • o separację,
  • unieważnienie małżeństwa,
  • stwierdzenie istnienia lub nieistnienia małżeństwa,
  • o alimenty,
  • o władzę w tym pozbawienie, ograniczenie, zawieszenie lub przywrócenie władzy rodzicielskiej,
  • kontakty,
  • o ustalenie ojcostwa, zaprzeczenie ojcostwa, unieważnienie uznania dziecka,
  • ubezwłasnowolnienie.
 • Sporządzanie pism procesowych (również dla klienta bez reprezentacji).