Piotr Dąbrowa - Kancelaria Adwokacka.

kancelaria

Naczelną dewizą mojej kancelarii jest paremia łacińska „hominum causa omne ius constitutum sit”, zawierająca fundamentalną zasadę: „wszelkie prawo tworzone jest ze względu na człowieka”, jaką kierować się powinien nie tylko ustawodawca, tworzący prawo, ale również każdy organ, stosujący prawo.

Niestety stopień skomplikowania procedur i rozbudowania określonych instytucji prawnych, jak również niezwykle często następujące zmiany przepisów (kodeks postępowania cywilnego w ciągu niespełna dziesięciu lat nowelizowany był aż 116 razy) stanowią dla niektórych barierę nie do pokonania.

Uwzględniając powyższe oraz mając na uwadze chęć niesienia pomocy prawnej poświęciłem wiele lat na studiowanie teorii na uniwersytecie wrocławskim a następnie podczas aplikacji adwokackiej zdobywałem wiedzę i rozwijałem umiejętności praktyczne, niezbędne do wykonywania zawodu adwokata.

Posiadam przygotowanie zawodowe w zakresie zastosowania w praktyce wielu dziedzin prawnych, a w szczególności prawa karnego (w tym karno-skarbowego i prawa wykroczeń), szeroko rozumianego prawa cywilnego (w tym prawa pracy, prawa rodzinnego), jak również prawa gospodarczego (w tym prawa umów handlowych oraz prawa spółek handlowych) a także prawa administracyjnego. praktyczne doświadczenie zdobyłem nadto wielokrotnie występując przed organami wymiaru sprawiedliwości oraz organami administracji publicznej.

Niezależnie od powyższego w 2012 r. jako konsultant brałem udział w pracach nad przygotowaniem i opracowaniem komentarza do ustawy z dnia 16 września 2011 r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego (dz. u. 2011 nr 232 poz. 1377), zwanej potocznie „ustawą deweloperską”.

Zdobyte doświadczenie oraz współpraca z innymi Kancelariami Adwokackimi a nadto m.in. z notariuszami, doradcami podatkowymi, czy osobami, których wiedza nie jest ściśle związana z prawem (m.in.: rzeczoznawcami majątkowymi, tłumaczami przysięgłymi) zapewniają kompleksową – w pełnym tego słowa znaczeniu – obsługę prawną każdego klienta.

Działalność kancelarii oparta jest na kompleksowej obsłudze prawnej osób fizycznych, przedsiębiorców, spółek prawa handlowego, wspólnot mieszkaniowych i każdego, kto o pomoc prawną zwróci się do kancelarii.

Życie pokazuje, że im szybciej zajmiemy się naszą sprawą tym większe mamy szansę na pozytywne jej rozwiązanie. dlatego nie warto jest zwlekać z zasięgnięciem porady prawnej (taki wydatek to ok. 100 zł), która może doprowadzić do zakończenia konkretnego problemu.

Chętnie pomogę rozwiązać każdy problem.

adwokat Piotr Dąbrowa