Porada OnLine

Porada prawna Ustalenie terminu

Proszę przedstawić zagadnienie, opisując możliwie precyzyjnie stan faktyczny sprawy oraz konkretne pytania, na które odpowiedzi Państwo oczekują. Po otrzymaniu Państwa maila niezwłocznie zostanie przesłany mail zwrotny z pytaniami jeżeli zajdzie konieczność uzupełnienia stanu faktycznego, wyceną porady wraz z danymi do wpłaty wynagrodzenia za poradę, której średni koszt wynosi 100 zł.