Honorarium

Zgodnie z art. 16 ust. 1 ustawy z dnia z dnia 26 maja 1982 r. Prawo o adwokaturze (Dz. U. z 2009 r. Nr 146, poz. 1188) opłaty za czynności adwokackie ustala umowa z klientem.

Honorarium za prowadzenie konkretnej sprawy ustalane jest indywidualnie z klientem przed zleceniem sprawy podczas porady prawnej.

Wysokość honorarium zależy przede wszystkim od charakteru sprawy, stopnia zawiłości sprawy oraz skomplikowania zagadnień prawnych, koniecznego nakładu pracy w przyczynienie się do jej wyjaśnienia i rozstrzygnięcia oraz przewidywanego czasu trwania sprawy.